วันพุธ, พฤษภาคม 05, 2553

ถ้าเราถอยเมื่อไหร่เขามาแน่นอน


บางคนที่ท้อแท้ในเวลานี้
เตือนสตินิดว่า้เรื่องมันไม่ได้จบลงแค่นี้
ตอนนี้เหมือนกำลังพักยก
โดยที่ทางเขาเอง
ก็ไม่ได้รู้่สึกว่าชนะแต่อย่างใด
ดังนั้น อย่าท้อใจค่ะเราถอยเมื่อไหร่เขามาแน่
อย่าท้อค่ะ
มาช่วยกันคิดดีกว่า เลือกตั้งคราวหน้า

ถ้าเราไม่อยากให้เขากลับมามีอำนาจ
เราจะทำยังไงกัน

ปัญหาซื้อเสียง ตอนนี้ไม่สำคัญเท่าปัญหาความเชื่อ
ปีกว่าๆ มวลชนรากหญ้าที่เคยไม่มีสี
สามารถพูดเรื่องการเมือง
เรื่องสถาบันได้เป็นฉากๆ ราวกับอยู่ในเหตุการณ์

ได้ยินมากับหู ใจหายแว๊บ นี้มันไปขนาดนี้แล้ว

ไม่จำเป็นที่จะให้เขาชอบคนที่เราชอบ แต่ทำอย่างไร
ให้เขาเพิ่มศักยภาพในการใช้วิจารณญาณให้มากขึ้น

ลองช่วยๆแชร์ความคิด
อย่างน้อยๆสำหรับคนที่เคยรักในหลวงมาก่ิอน
แล้วมาเข้าในใจผิดเพราะข่าวปล่อย
ซึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริง
มีเพียงเขาว่า...โดยไม่เคยรู้ว่าเขามันเป็นใคร
แนนจะลองแนะนำวิธีคิดง่ายๆ(จำเขามา แต่ใช้ไ้ด้ดี)

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
โยนิโส แปลว่า ถูกต้องแยบคาย มนสิการ แปลว่า ทำไว้ในใจ โยนิโสมนสิการหมายถึง การทำไว้ในใจโดยแยบคาย หรือการคิดถูกต้องตามความเป็นจริง โดยอาศัยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและคิดเชื่อมโยงตีความข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อไป

โยนิโสมนสิการมีวิธีคิดสรุปได้เป็นสี่แบบด้วยกัน ดังนี้

๑.อุปายมนสิการ คือคิดถูกวิธี การศึกษาต้องสอนให้คนมีวิธีคิด วิธีวิจัย และใช้วิธีการนั้นอย่างถูกต้องว่องไว

๒.ปถมนสิการ คือคิดมีระเบียบ การศึกษาจะต้องสอนให้คนคิดต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ ไม่กระโดดไปกระโดดมา คิดอย่างมีเป้าหมาย

๓.การณมนสิการ คือคิดมีเหตุผล รู้จักเชื่อมโยงว่าเหตุผลนี้นำไปสู่ผลอะไร หรือผลนี้มาจากเหตุอะไร

๔.อุปปาทกมนสิการ คือคิดเป็นกุศล เป็นการคิดเพื่อค้นหาแก่นสารสาระ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย ต้องรู้จักกรองเอาส่วนที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเรา

หนึ่ง คิดอะไรก็ให้มีวิธีคิด
สอง ตั้งดวงจิตแน่วแน่ไม่แปรผัน
สาม ใช้เหตุผลแก้ปัญหาสารพัน
สี่ ต้องใจมั่นตามครรลองมองแง่ดี


ตามต่อได้ที่
เน้นว่าไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนเรา
อย่าลืม ...ถ้าเราถอยเมื่อไหร่เขามาแน่นอน
เขารอเวลาเราท้อใจอยู่

PSช่วยกระจายได้จะดี งานนี้เพื่อสถาบัน(ไม่อยากอ้างคำนี้เลย)แต่เพื่อความเข้าใจ ที่ถูกต้องค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: